ข้อมูลนักเรียน

 

 

 

ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
8
160
123
283
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
7
130
103
233
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
6
134
102
236
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
6
101
106
207
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
6
102
111
213
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
6
121
112
233
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
6
119
88
207
รวม
45
867
745
1,612

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

 

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : watdonmuangschool@gmail.com