แหล่งการเรียนรู้
หอพระ
สวนธรรมะ

 

 

ห้องสมุด
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ออมทรัพย์
ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน
ห้องดนตรี
ระบบกล้องวงจรปิด
ห้องคอมพิวเตอร์
สนามเด็กเล่น

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : sasi_999@hotmail.com