พระอาจารย์

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พระปราโมทย์ ปสาทิโก

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

พระมหาสมบูรณ์กิตติ์ กิติวราภรณ์

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พระมหาเชษฐกรานต์ วชิรญาโน

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

พระประสงค์ ธกขโต

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

พระครูปลัดเดชณรงค์ เตชปัญโย

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พระมหาไพรัช ปภัสสโร

 

 

 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   
ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e
- mail : watdonmuangschool@gmail.com