กลับหน้าแรก

 

 

นางสาววาลิกา   สุขวิเศษ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

นางสาวภัทรพรรณ แสงดี

รองผู้อำนวยการ

นางรจนา บุญราช

รองผู้อำนวยการ

นายสุพจน์ จ้อยสูงเนิน

รองผู้อำนวยการ

นางฉัตรฉวี ธรรมเกษา

รองผู้อำนวยการ

 

 
 
 

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ)

1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210 โทร.025661918

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ประภาภรณ์ กลึงผล  E- mail : watdonmuangschool@gmail.com