ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมการใช้หมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัย

รวมสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ณ สนามศุภชลาชัย

 

กิจกรรมวันเด็ก

ร่วมการแข่งชันความสามารถ

ของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตดอนเมือง

 

มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนเรียนดี

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 3-6 มีนาคม 2563

ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2

- วันที่ 9 มีนาคม 2563

ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

- วันที่ 31 มีนาคม 2563

รับผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2562