ภาพกิจกรรม

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) 1/4 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง 10210   

ผู้ดูแลระบบ : ศศิธร แม้นพยัคฆ์   e- mail : watdonmuangschool@gmail.com โทร.025661918

โรงเรียนวัดดอนเมือง(ทหารอากาศอุทิศ) ยินดีต้อนรับ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีเปิดโครงการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง แผนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2562

พิธีถวายราชสดุดีกองลูกเสือ

 

พิธีมอบเกียรติบัตร

กิจกรรมห้องเรียนสวยสะอาด

บรรยากาศวิชาการ

วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้ความรู้การทำแหนมดอนเมือง

 

 

วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้ความรู้การทำ

เฉาก๊วยดอนเมือง

 

นางมนัสนันท์ เสาเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

- วันที่ 4 ธันวามค 2562

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. วันดินโลก, วันชาติ, วันพ่อแห่งชาติ

- วันที่ 11 -12 ธันวามค 2562

ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

- วันที่ 25 ธันวามค 2562

กิจกรรมวันตริสมาสต์

- วันที่ 27 ธันวามค 2562

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่